Ізоляція ¹

- (спосіб) роз’єднання, відособлення,  відокремлення чогось від іншого.

» Глосарій