Ізоляція ²

- (матеріал, виріб) - загальна назва матеріалу, який є непроникним для чого-небудь (наприклад., теплоти, електричного струму, вологи, звуку тощо).

» Глосарій