Імітатор диму

- спеціальна газо- чи паро-повітряна суміш, що за своїм станом подібна до диму.

» Глосарій