Інвентар

сукупність речей, предметів, інструментів певного призначення.

» Глосарій