Індикатор

- 1) покажчик певної інформації. 2) прилад для визначàння, вимірювання фізичних величин.

» Глосарій