Інспектор

- службова особа в державних установах, яка здійснює нагляд і контроль за виконанням законів, постанов, правил, інструкцій тощо.

» Глосарій