Інспекція

-  1) (процес) нагляд за додержанням встановлених правил різними установами, організаціями тощо. 2) державний або відомчий орган, що здійснює інспектування чого-небудь.

» Глосарій