Інтенсивність

- кількісна характеристика протікання будь-якого процесу чи події.

» Глосарій