Інформативність установки пожежної сигналізації

- характеритстика установки, яка визначається кількістю різновидів  сповіщень.

» Глосарій