Інфрачероне випромінення

- електромагнітні коливання невидимого діапазону спектра з довжиною хвилі 0,78 - 340 мкм.

» Глосарій