Екологічні наслідки від пожежі

забруднення природного середовища у процесі горіння та гасіння пожежі.

» Глосарій