Експеримент

- назва одного з методів наукового дослідження певного об`єкта пізнання у визначених умовах.

» Глосарій