Експлікація

- текстова характеристика умовних графічних позначок (символів, знаків тощо), що маються на певному кресленні.

» Глосарій