Електрика

сукупність явищ, зумовлених існуванням та взаємодією електричних зарядів.

» Глосарій