Електричний захист

сукупність заходів та засобів, спрямованих на запобігання виникненню небезпечних явищ (пожеж, вибухів тощо) в разі аварійних ситуацій в електроустаткуванні.

» Глосарій