Електростанція

- підприємство, на якому виробляється електрична енергія.

» Глосарій