Жар²

- тепло, що випромінюється від чого-небудь нагрітого, розжареного.

» Глосарій