Життєздатність

- властивість людини зберігати, підтримувати своє життя.

» Глосарій