Заграва

відблиск вогню, світла в атмосфері, який видний здалека.

» Глосарій