Займання

- 1) (явище) виникнення горіння від стороннього джерела запалювання. 2) (фаза процесу) назва початку будь-якого горіння.

» Глосарій