Займистість

здатність речовини, матеріалу до займання.

» Глосарій