Залучання

– використання чого-небудь або співпраця з ким – не будь у певній роботі.

» Глосарій