Запалювання

– (дія) ініціювання займання горючого середовища.

» Глосарій