Засіб саморятування пожежників з висоти

- технічні пристрої, яким користуються пожежники для вимушеного саморятування з висоти під час пожежі.

» Глосарій