Збирання відомостей про пожежу

- пошук та фіксація даних та ознак щодо виникнення, розвитку та ліквідації пожежі.

» Глосарій