Збитки від пожежі

– матеріальні, соціальні,екологічні втрати від пожежі та її наслідків.
» Глосарій