Знак

- предмет-зображення, що вказує на щось, інформує про щось.

» Глосарій