Матеріальні цінності

- матеріали, предмети, споруди тощо, що мають певну грошову вартість.

» Глосарій