Межа

крайнє (граничне) значення будь-якої величини.

» Глосарій