Мертвий простір дихальний

- об`єм повітря, що не бере участі в процесі газообміну при диханні людини в протигазі.

» Глосарій