Методика дослідження

- алгоритм здійснення певних дослідницьких дій із заданою метою.

» Глосарій