Механізм

-  пристрій (сукупність з`єднаних певним чином між собою деталей), що передає чи перетворює механічний рух.

» Глосарій