Мінімальна енергія запалювання

- найменше значення енергії електричної іскри, за якого можливе ініціювання процесу запалювання  стереометричної газо-паро-пилоповітряної суміші горючої речовини з окислювачем з нормованою вірогідністю.

» Глосарій