Місце

точкова, лінійна, площинна (територіальна), чи об`ємна (просторова) частина певного середовища.

» Глосарій