Монітор

-  1) дисплей для контролю за станом певного середовища, або для тестування певних пристроїв. 2) пристрій для маневрування певним знаряддям, пристроєм, інструментом тощо.

» Глосарій