Моніторинг стану безпеки

- система перманентного  стеження за станом та динамікою рівня пожежної безпеки з метою встановлення його відповідності нормативним вимогам.

» Глосарій