Навколишнє середовище

- сукупність природних та антропогенних об`єктів, серед яких людина існує і здійснює свою діяльність.

» Глосарій