Навчання

1) (процес) набування знань, умінь, навичок. 2) (вид тренувань) відпрацювання конкретних практичних дій з певного фаху.

» Глосарій