Нагнітання

- (техн.) процес зосередження газу в   герметичній посудині (балоні, резервуарі  тощо) шляхом його штучного стискання.

» Глосарій