Наземний

розташований безпосередньо на земній поверхні.

» Глосарій