Лічильник відвідувань

Список
наукових та навчально-методичних праць

Козяра Михайла Миколайовича

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

І. Наукові праці:

1.       

Віртуальний університет: перспективи переходу на новий тип освіти

Друк.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. − Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2010. – Вип. 23. − С. 40-46.

7

 

2.       

Шляхи формування організаторських умінь у майбутніх офіцерів як основи їх професійної компетентності

Друк.

Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: Електронне наукове фахове видання. – 2010. – Випуск 2.

6

 

3.       

Aspekty militarne w dziedzictwie duchowym JanaPawla II

Друк.

Semper in Altum. Zawsze wzwyz. – Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiey KUL, 2010. – S. 461-472.

12

 

4.       

Професійна компетентність викладача ВНЗ

Друк.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. − Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2010. – Вип. 26. − С. 314-319.

6

 

5.       

Психологічні закономірності застосування інформаційних технологій у професійній освіті

Друк.

Психологічна служба у професійно-технічних навчальних закладах: досвід, проблеми, перспективи: Тези Обласної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2010 р., м. Львів. − Львів: ФОП Коран Б.І., 2010. – С. 51-53.

3

Литвин А.

6.       

Використання ІКТ в інтерактивному навчанні студентів ВНЗ

Друк.

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2010. – Випуск 33. – С. 79-82

4

 

7.       

Використання інтерактивних технологій навчання у ВНЗ: проблеми і шляхи їх вирішення

Друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. Частина ІІ. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – № 4. – с. 102-105.

6

 

8.       

Наукові школи у вищих навчальних закладах: сутність, проблеми і перспективи

Друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. Частина ІІ. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – № 4. – с. 106-110.

6

 

9.       

Психологічні закономірності застосування інформаційних технологій у професійній освіті

Друк.

Психологічна служба в професійно-технічних навчальних закладах: досвід, проблеми, перспективи: Тези Обласної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2010 р., м. Львів. – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2010. – С. 51-53

3

Литвин А.

10.   

Модернізація навчально-виховного процесу на основі використання єдиного інформаційно-освітнього середовища

Друк.

Теорія і практика управління соціальними системами: Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – № 1. – С. 3-8

6

 

11.   

Використання методів активного навчання у підготовці фахівців безпеки життєдіяльності

Друк.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. − Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2011. – Вип. 27. − С. 356-362.

7

 

12.   

Інноваційні технології та кібернетичний підхід проектно-орієнтованого управління процесом підготовки професіонала-рятівника третього тисячоліття

Друк.

Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – № 18. –с. 8-13.

6

Рак Ю.П.

IІ. Основні навчально-методичні роботи

13.   

Соціальні сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0 у навчальній діяльності. Навчальний посібник

Друк.

Вінниця: ТОВ "Планер", 2010. – 239 с.

239

Кадемія М.Ю.,

Кобися М.В.,

Коваль М.С.

14.   

Промислова екологія. Навчальний посібник

Друк.

К.: Кондор, 2010. – 374 с.

374

Бедрій Я.І.,

Білінський Б.О.,

Івах Р.М.

15.   

Основи охорони праці. Навчальний посібник

Друк.

К.: Кондор, 2010. – 464 с.

464

Івах Р.М., Бедрій Я.І.,

Білінський Б.О.