Лічильник відвідувань

Форма додатку 11

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

кандидата психологічних наук

Слободяника Володимира Івановича

опублікованих у 2011 році

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

І. Наукові праці:

1.                   

Психологічний аналіз особистісних характеристик курсантів різних рівнів успішності у навчанні.

 

Друк

Збірник наукових працю К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології 2011. Випуск 11

11

Сірко Р.І.

2.                   

Фізіологічні  і психологічні аспекти емоційного стрессу та його вплив на особистість

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності : Міжн. наук.-практ. конф. курсантів і студентів, м. Львів, 31 березня 2011 р. : Зб. наук. праць. – Львів, 2011.

2

Дроздач О Ю.

3.                   

До питання агресивної повеіднки курсантів вищих навчальних закладів системи мнс

Друк

Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції; 22 травня 2011 року// За аг. Ред.. О.М. Лозинського, І.В. Кравця, І.М. Назаркевича. У 3-х частинах. Ч.1.-Львів;Тріада Плюс,2011

2

Сірко Р.І.

4.                   

Психологічні аспекти виховання та самовиховання курсантів ввнз, як суб’єктів реалізації здорового способу життя

 

Друк.

 

«Гуманітарні аспекти формування особистості». V всеукраїнська наукова конференція. Збірник  статей  V Всеукраїнської наукової конференції: «Гуманітарні аспекти формування особистості», 28 квітня 2011 р.-Львів: ЛДУ БЖД, 2011

6

Сірко Р.І.

5.                   

Я-концепція в структурі осоь бистості студентів

Друк.

 

Культура як феномен людського духу (багаторівневість і наукове осмислення).

збірник тез доповідей міжнародної курсантсько-студентської конференції від 15-16 листопада 2011 року. Л.: ЛДУ БЖД, 2011:

3

Сірко Ю.А..

6.                   

Спілкування як фактор розвитку особистості

Друк.

 

Культура як феномен людського духу (багаторівневість і наукове осмислення).

збірник тез доповідей міжнародної курсантсько-студентської конференції від 15-16 листопада 2011 року. Л.: ЛДУ БЖД, 2011:

4

Коваль І.

7.                   

Психологічний аспекти агресивної поведінки курсантів вищих навчальних закладів МНС України

Друк.

 

Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України, НАДПСУ ім. Б. Хмельницького. – Хмельницьк, 2011.

2

Сірко Р.І.

8.                   

Теоретичні аспекти світової літератури формування здорового способу життя молоді

Ел. видання

І-ша Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Молодь у сучасному соціумі».

9

Сірко Р.І.

9.                   

До питання психологічних методів обслідування осіб з високим ризиком виникнення адиктивної поведінки.

 

Друк.

 

Психологічні аспекти національної безпеки. Тези доповідей учасників V Міжнародної конференції 27-28 жовтня 2011 р. Львів.2011

2

Сірко Р.І.

 

Заступник начальника кафедри

кандидат психологічних наук                                                  В.І. Слободяник