Лічильник відвідувань

Форма додатку 11

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

кандидата психологічних наук

Сірко Роксолани Іванівни,

опублікованих  у 2011 р.

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

І. Наукові праці:

1.                 

Психологічний аналіз особистісних характеристик курсантів різних рівнів успішності у навчанні.

 

Друк

Збірник наукових працю К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології 2011. Випуск 11

11

Слободяник В.І.

2.                 

До питання агресивної повеіднки курсантів вищих навчальних закладів системи мнс

Друк

Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції; 22 травня 2011 року// За аг. Ред.. О.М. Лозинського, І.В. Кравця, І.М. Назаркевича. У 3-х частинах. Ч.1.-Львів;Тріада Плюс,2011

2

Слободяник В.І.

3.                 

Психологічні аспекти виховання та самовиховання курсантів ввнз, як суб’єктів реалізації здорового способу життя

 

Друк.

 

«Гуманітарні аспекти формування особистості». V всеукраїнська наукова конференція. Збірник  статей  V Всеукраїнської наукової конференції: «Гуманітарні аспекти формування особистості», 28 квітня 2011 р.-Львів: ЛДУ БЖД, 2011

6

Слободяник В.І.

4.                 

Психологічний аспекти агресивної поведінки курсантів вищих навчальних закладів мнс

Друк.

 

Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України, НАДПСУ ім. Б. Хмельницького. – Хмельницьк, 2011.

2

Слободяник В.І.

5.                 

Теоретичні аспекти світової літератури формування здорового способу життя молоді

Ел. видання

І-ша Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Молодь у сучасному соціумі».

9

Слободяник В.І.

6.                 

До питання психологічних методів обслідування осіб з високим ризиком виникнення адиктивної поведінки.

 

Друк.

 

Психологічні аспекти національної безпеки. Тези доповідей учасників V Міжнародної конференції 27-28 жовтня 2011 р. Львів.2011

2

Слободяник В.І.

7.                 

Вплив внутрішніх характеристик людини на рівень стресостійкості

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності : Міжн. наук.-практ. конф. курсантів і студентів, м. Львів, 31 березня 2011 р. : Зб. наук. праць. – Львів, 2011.

2

Анголюк Ю.К.

8.                 

Фактори адаптації до соціуму, які зумовлюють успішність особистість у навчально професійній діяльності

Друк.

 

Культура як феномен людського духу (багаторівневість і наукове осмислення).

збірник тез доповідей міжнародної курсантсько-студентської конференції від 15-16 листопада 2011 року. Л.: ЛДУ БЖД, 2011:

3

Дейнеко Д.М.

IІ. Основні навчально-методичні роботи

9.                 

Експерементальна психологія (практикум)

Друк.

 

Практикум. ЛДУ БЖД.-Львів: ВОНДРВР ЛДУ БЖД, 2011,

112

Баклицький І.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Доцент. каф. ПП та П.

            канд. психол. наук                                                                                 Р.І. Сірко