Описание: Лічильник відвідувань

№ з/п
Назва
Характер 
роботи
Вихідні дані
Обсяг
(сторінок)
Співавтори
1.
       Экспериментальное определение пожарной опасности изоляционных материалов бортовых электросетей транспортных средств
Друк
Зборник научних трудов «Весник Командно-инженерного института МЧС республики Беларусь», 2014р. № 1(19) с.32-37.
Фахове видання.

6

Гудым В.И.

Петровский В.Л.

2.

Обоснование необходимости разработки технических средств для предотвращения пожаров на автотранспорте

Друк

Зборник научних трудов «Весник Кокшетауского технического института министерства по чрезвычайным ситуациям республики Казахстан», 2014р. № 1(13) с.55-63.

Фахове видання.

6

Гудым В.И.,

Кушнир А.П.

3.

Алгоритм роботи теплового пожежного сповіщувача із змінним пороговим рівнем спрацювання

Друк

Збірник наукових праць ЛДУ БЖД «Пожежна безпека», 2014 р.  №25 с. 

Фахове видання.

7

Кушнір А.П.,

Кравець І.П.

4.

The schematic diagrams of implementation of the technical means for extinguishing fires in the vehicles

 

Друк

Proceedings X International Conference “Strategy of  Quality in Industry and Education” jone 6-13 2014.- Varna, Bulgaria, 2014 p. 41-45

5

V.I. Hudum

5.

Принципова схема реалізації технічних засобів для гасіння пожеж на транспортних засобах

Друк

XIІI Міжнародний виставковий форум «Технології захисту 2014»: Матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників, 22-24 вересня 2014.- м. Київ 2014.c 70-73

3

6.

Теоретичне обґрунтування вибору пожежних сповіщувачів систем запобігання пожеж на автотранспорті

Друк

Надзвичйні ситуації: безпека та захист: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 жовтня 2014- м.Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2014. -с. 102-104с.

 

3

Кушнір А.П.