Описание: Лічильник відвідувань

Список

наукових праць

Кравця Ігора Петровича

за 2014 рік

 

№ п/п 
Назва
Характер роботи
Вихідні дані
Обсяг
(сторі-нок)
Співавтори
І. Наукові роботи

1

Безредукторний механізм повороту платформи пожежного автопідйомника

Друк

Матеріали 16  Всеукра-їнської науково-прак-тичної конференції рятувальників, 23-24 вересня 2014р. – Київ: ІДУЦЗ НУЦЗУ, 2014. – С. 172-174.

2

Кушнір А.П.,

Оксентюк В.М.

2

Покращення просочування дерев’яних конструкцій вогнезахисними покриттями методом їх тепловологообробки

Друк

Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – №25. – С.

Фахове видання.

6

Кушнір А.П.,

Кравець Л.І.

3

Алгоритм роботи теплового пожежного сповіщувача із змінним пороговим рівнем спрацювання

Друк

Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – №25. – С.

Фахове видання.

10

Кушнір А.П., Гаврилюк А.Ф.