Описание: Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових праць

Кушніра Андрія Петровича

за 2014 р.

 

пп

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Об-сяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1

Вентильний електропривод механізму повороту платформи пожежного автопідйомника

Друк

Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – №24. – С. 103-110.

Фахове видання.

8

Марущак Я.Ю.,

Оксентюк В.М.

2

Обоснование необходимости разработки технических средств для предотвращения пожаров на автотранспорте

 

Друк

Вестник

Кокшетауского технического института Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан –

Кокшетау: КТИ МЧС РК, 2014. – № 1(13). – С. 55-63.

9

Гудим В.І.,

Гаврилюк А.Ф.

3

Безредукторний механізм повороту платформи пожежного автопідйомника

Друк

Матеріали 16  Всеукра-їнської науково-прак-тичної конференції рятувальників, 23-24 вересня 2014р. – Київ: ІДУЦЗ НУЦЗУ, 2014. – С. 172-174.

2

Оксентюк В.М. Кравець І.П.

4

Теоретичне обґрунтування вибору пожежних сповіщувачів систем запобігання пожеж на автотранспорті

Друк

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конфе-ренції “Надзвичайні ситуації: безпека та захист”, 9-10 жовтня 2014 р. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2014. – С. 102-104.

3

Гаврилюк А.Ф.

5

Покращення просочування дерев’яних конструкцій вогнезахисними покриттями методом їх тепловологообробки

Друк

Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – №25. – С.

Фахове видання.

6

Кравець І.П.,

Кравець Л.І.

6

Алгоритм роботи теплового пожежного сповіщувача із змінним пороговим рівнем спрацювання

Друк

Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – №25. – С.

Фахове видання.

10

Кравець І.П., Гаврилюк А.Ф.