Описание: Лічильник відвідувань

№ з/п
Назва
Характер 
роботи
Вихідні дані
Обсяг
(сторінок)
Співавтори
1.
Выбор вида и обоснование параметров источника питания системы противопожарной защиты объектов туристической отрасли
Друк
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Vol. 33 Issue 1, 2014. s.59-66.

8

Боднар Г.Й.

2.

Електропривід насоса підвищувача тиску води

Друк

Пат. 105287 Україна, МПК (2014.01) A62C 37/00, A62C 37/46 (2006.01), F04D 25/06 (2006.01), H02P 25/00. a201211659 ; заяв. 09.10.2012 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.

 

Боднар Г.Й.