Форма додатку 11

 

СПИСОК

наукових праць

Дубинецької Павліни Петрівни

за 2013 рік

 

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.

Оцінювання результативності реформування податкової системи України

Друк.

Економічний простір.- № 77. – 2013. – С. 122-130

 

11

 

2.

Управління змінами у процесі реформування податкової системи України

Друк.

 

10

Грищук А.М.

3.

Формування податкової культури в процесі управління модернізацією Податкової служби України

Друк.

Збірник тез науково-практичної конференції «Культура управління в системі розвитку економіки України» (5 березня 2013 року, м. Львів). – С.78-79

 

2

 

4.

Моделювання податків як обов’язкових внесків на основі принципу платоспроможності

Друк.

Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції форуму молодих економістів-кібернетиків  “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” . – Львів, 2013.

2

 

5.

Проблеми реформування спрощеної системи оподаткування в Україні    

Друк.

Матеріали  І Міжнародної  наукової інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Стратегічні орієнтири розвитку економіки України" (27 лютого 2013 року, м. Львів)

2

 

6.

Аналіз інтегральних індексів  оцінювання якості податкового регулювання в Україні    

 

Друк.

Актуальні проблеми функціонування господарської системи України. Матеріали ХХ-тої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (17-18 травня 2013 р., м. Львів). – Львів, 2013. – C. 75-77

 

2