Форма додатку 11

 

СПИСОК

наукових праць

Міллера Олега Васильовича

за 2013 рік

 

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.

Проблемы  обеспечения противопожарной защиты культовых сооружений

Друк.

Чрезвычайные ситуации: теория и практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф. курсантов, студентов и слушателей, редкол.: И.И. Суторьма (науч. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2013. – С. 79-81.

2

Молдавчук Т.М.

2.

Історія розвитку державного нагляду у галузі пожежної безпеки

Друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013.

2

Загарюк Л.І.

3.

Комплексний підхід до забезпечення пожежної безпеки у навчальних закладах

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: зб. тез міжвузівської наук.-практ. конф. ­­ курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013.С. 13-15.

2

Волинський В.І.

4.

Державна стратегія забезпечення пожежної безпеки суспільства

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: зб. тез міжвузівської наук.-практ. конф. ­­ курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013.С. 15-19.

4

Волошин Б.І.

5.

Розвиток потенціалу рятувальних служб Польщі та України шляхом транскордонного співробітництва

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: зб. тез міжвузівської наук.-практ. конф. ­­ курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013.С. 39-41.

2

Кость О.В.

6.

Використання фотолюмінесцентних тканин під час евакуації з приміщень з масовим перебуванням людей

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: зб. тез міжвузівської наук.-практ. конф. ­­ курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013.С. 44-46.

2

Кучерява М.М.

7.

Добровільна служба порятунку органів місцевого самоврядування в процесі державотворення в україні

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: зб. тез міжвузівської наук.-практ. конф. ­­ курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013.С. 68-70.

2

Чухно М.Я.

8.

Дослідження параметрів пожежної навантаги машинних залів атомних і теплових електростанцій

Друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УрНДІПБ МНС України, 2013. – № 22. – С.215-222.

Фахове видання.

7

Семичаєвський С.В.,

Мартюк Д.В.,

Шелюх Ю.Є.

9.

Шляхи удосконалення протипожежного захисту культових споруд

Друк.

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи» («Пожежна безпека – 2013»)

2

Харчук А.І.

10.

Аудит з пожежної безпеки, як елемент управління пожежним ризиком

Друк.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи»

2

Харчук А.І.