Форма додатку 11

 

СПИСОК

наукових праць

Яковчука Романа Святославовича

за 2013 рік

 

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.

Математическое планирование эксперимента для подбора состава огнезащитных композиционных покрытий

Друк.

Чрезвычайные ситуации: теория и практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф. курсантов, студентов и слушателей, редкол.: И.И. Суторьма (науч. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2013. – С. 108-109.

2

Пархоменко Р.В.

2.

Кордиеритсодержащие композиционные защитные покрытия для бетона

Друк.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: сб. материалов VІІ междунар. науч. – практ. конференции курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов). – В 2-х ч. Ч.1. – Минск: КИИ, 2013. – С. 119-120.

2

Сташко Н.П.,

Пархоменко Р.В.

3.

Роль правової роботи у формуванні правової культури людини як суб’єкта безпеки життєдіяльності

Друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 57-58.

2

Колеснікова А.В.

4.

Правове регулювання безпеки життєдіяльності в Україні

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: зб. тез міжвузівської наук.-практ. конф. ­­ курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 93-95.

2

Задорожній А.А.

5.

Оцінювання професійного ризику, як основа управління охороною праці та промисловою безпекою

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: зб. тез міжвузівської наук.-практ. конф. ­­ курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 33-36.

3

Савчук М.М.

6.

Управління персоналом при виникненні надзвичайних ситуацій

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: зб. тез міжвузівської наук.-практ. конф. ­­ курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 46-47.

2

Лаврівська О.З.

7.

Актуальні проблеми муніципального управління

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: зб. тез міжвузівської наук.-практ. конф. ­­ курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 26-27.

2

Кіт Т.М.

8.

Комплексний підхід до впровадження інформаційних технологій у муніципальному управлінні

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: зб. тез міжвузівської наук.-практ. конф. ­­ курс. і студ. ­­– Л.: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 5-6.

2

Берегулько Н.О.

9.

Температуровогнезахисне покриття

Патент

Патент України на корисну модель № 79962, зареєстров. в Державному реєстрі патентів України 13.05.2013 р.

5

Пархоменко Р.В.,

Гивлюд М.М.

 

10.

Вогнезахисна здатність наповнених силіційорганічних покриттів для бетону

Друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УрНДІПБ МНС України, 2013. – № 22. – С. 222-226.

Фахове видання.

5

Пархоменко Р.В.,

Гивлюд М.М.,

Сташко Н.П.

11.

Атмосферо-вогнезахисні покриття для бетону

Друк.

Фахове видання. Міжнародна науково-практична конференція, м. Ярослав, Республіка Польща

7

Пархоменко Р.В.,

Гивлюд М.М.,

Сташко Н.П.

12.

Експериментальне визначення ефективності вогнезахисних речовин для бетону

Друк.

Матеріали 15-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. рятувальників. ­– Київ: ІДУЦЗ, 2013. ­– С. 313 – 315.

2

Пархоменко Р.В.

13.

Розроблення складів атмосферо-вогнезахисних покриттів для бетону

Друк.

Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи» («Пожежна безпека – 2013»). – Київ, НДІ ЦЗ, 2013. – С. 334 – 336.

2

Гивлюд М.М.,

Пархоменко Р.В.

 

14.

Захист бетону вогнезахисними речовинами на основі органосилікатних композицій

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки.– Харків: НУЦЗУ, 2013.– С. 98 – 100.

2

Гивлюд М.М.,

Савчук М.М.

15.

Розкриття особливостей інтумесцентної технології атмосферо-вогнезахисних покриттів для будівельних виробів на основі бетону

Друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УрНДІПБ МНС України, 2013. – № 23. – С. 172 – 176.

Фахове видання.

6

Пархоменко Р.В.,

Гивлюд М.М.,

Брайченко С.П.

16.

Дисертація на тему: «Захист бетону вогнезахисними покриттями в умовах впливу високих температур пожежі»

 

Захист відбувся «29» листопада 2013 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.874.01 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.

 

Науковий керівник

Пархоменко Р.В.